Ilona Roolvink
Sponsoring Manager | ABN-AMRO
"Het is mooi en inspirerend om te zien hoe deze creatieve wereld niet alleen binnen Nederland een belangrijke plaats innneemt, maar zeker ook wereldwijd. Het belang van Dutch Design is voor de Nederlands economie enorm. Ik ben dan ook verheugd met het initiatief van BIS Publishers tot oprichting van dit creatieve platform. Een platform waar een ieder gratis zijn of haar creatieve projecten kan tonen zodat een groot publiek bereikt kan worden. "